Privacy

Deze website is eigendom van vzw 'de Rand'.

Contactgegevens
vzw 'de Rand'
Kaasmarkt 75
1780 Wemmel
info@oefenhierjeNederlands.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

1. Algemeen
Vzw 'de Rand' verzekert je de vertrouwelijke verwerking van de gegevens die je meedeelt of waartoe zij toegang heeft, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Het is niet ondenkbaar dat vzw 'de Rand' haar privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst uitbreidt of wijzigt. We raden je daarom aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking
De website is eigendom van en wordt beheerd door vzw 'de Rand'. De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is vzw 'de Rand'. Je kan de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens bereiken per mail (info@oefenhierjeNederlands.be).

3. Verwerkte persoonsgegevens
De persoonsgegevens die je meedeelt bij het invullen van het aanvraagformulier (je naam, voornaam, geslacht, postadres, telefoonnummer en e-mailadres) of het inschrijvingsformulier (je naam, voornaam, organisatie, handelsactiviteit, geslacht, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, website, openingsuren en sluitingsdagen) worden verwerkt door vzw 'de Rand' met het oog op het beheer van haar relatie met jou, met inbegrip van het verzenden van een e-mail of enige andere communicatie om je op de hoogte te brengen en houden van onze diensten. Zonder deze gegevens kunnen we geen gevolg geven aan je vraag. Door je persoonsgegevens mee te delen, verklaar je je onvoorwaardelijk akkoord met de verwerking van de door jou ingevoerde persoonsgegevens. Vzw 'de Rand' bewaart deze gegevens voor een periode die noodzakelijk is om haar diensten te kunnen uitvoeren.

4. Doeleinden van de verwerking
De via deze website verkregen persoonsgegevens verwerken we enkel voor de uitvoering van onze diensten en eventuele communicatie met jou m.b.t. onze diensten. Handelaars / organisaties / zelfstandigen in Vlaams-Brabant kunnen worden toegevoegd aan de lijst met oefenadressen op de website. Ook wanneer je niet via de site maar via je gemeente meedoet aan de 'Week van de anderstalige klant' verschijnt het adres van je zaak/organisatie op de site. Je persoonsgegevens worden nooit aan derden doorgegeven.

5. Recht op inzage, verbetering of schrapping
De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage, correctie of schrapping van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan vzw 'de Rand', gratis de schriftelijke mededeling van je persoonsgegevens krijgen. Indien nodig kan je ook vragen de gegevens te corrigeren of te schrappen die onjuist, niet volledig of niet pertinent zijn. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

6. Gebruik van 'cookies'
Tijdens een bezoek aan de site kunnen functionele 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden om het functioneren van de site te verbeteren of om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Internetbrowsers zoals Internet Explorer«, Firefox« of Chrome« laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing krijgt als een cookie ge´nstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Deze website kan ook cookies gebruiken die op basis van de pagina's die je op deze website bezoekt, bijhoudt voor welke producten je interesse hebt. Als je geen cookies wil installeren, dan kan je dit in je browser uitzetten. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van je browser.

7. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google') waarmee we een bewerkersovereenkomst hebben afgesloten. Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De gemeten gegevens worden versleuteld en anoniem (zonder je IP-adres) verwerkt en worden nooit aan derden verschaft. De functie 'gegevens delen' met Google werd uitgezet. Google Analytics gebruikt een _ga cookie om unieke bezoekers te onderscheiden. Deze cookie wordt 2 jaar bijgehouden. We houden ons altijd aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Sinds de wetswijziging van 4 februari 2015 hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming meer te worden gevraagd.